Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh:ArtGravia Vol.127
Người mẫu: Pia (피아)
Tổng số ảnh: 67 ảnh + 2 covers
Dung lượng: 455MB
Kích cỡ ảnh: 3333×5000

 

 

 

 

 

 

 

 

‍Xem Thêm:

MyGirl Vol.405: 小樱baby (41 ảnh)

MyGirl Vol.406: Zhang Jing Yan (luna张静燕) (43 ảnh)

MyGirl Vol.404: 糯美子Mini (48 ảnh)

LEAVE A REPLY