Author Archives: blogduhoc.edu.vn

Phòng bệnh hiệu quả khi làm “chuyện ấy” mỗi ngày

Trái với suy nghĩ của nhiều người, quan hệ tình dục tiêu tốn nhiều calo và ảnh hưởng tới sức khỏe. Các chuyên gia tình dục học lại cho rằng nếu có hoạt động này một cách thường xuyên, bạn sẽ trở thành người vô cùng khỏe mạnh vì thiết lập được một cơ chế phòng chống hiệu […]