Author Archives: Khăn lau hạ sốt

Một số câu hỏi thú vị liên quan đến oral sex

Nhiều lúc yêu bằng miệng trở thành cứu cánh cho những người phụ nữ khó đạt đỉnh, cần một khoảng thời gian kích thích trước khi quan hệ tình dục thực tế hoặc khi nàng bước vào ngày đèn đỏ. Quan hệ tình dục bằng miệng sẽ giúp lứa đôi viên mãn hơn trong hạnh […]