Author Archives: Miếng dán chống say xe

Phương pháp canh giao hợp quanh ngày rụng trứng

Nếu bạn có chu kỳ kinh thật đều, 28 ngày 1 lần, thì ngày rụng trứng thướng là ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu hành kinh. Phương pháp canh giao hợp quanh ngày rụng trứng Canh trứng cũng được coi là một biện pháp hỗ trợ sinh sản cho những cặp đôi đang […]