Cưỡng chế thu hồi đất có tài sản trên đất như thế nào?

Hỏi: Khoản 3, Điều 71 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế”. Theo tôi hiểu thì việc cưỡng chế thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Vậy xin hỏi, đối với những tài sản trên đất như nhà ở, công trình thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, công ty, hoặc cá nhân khác thuê, ở nhờ… thì thẩm quyền quyết định thu hồi thuộc về ai? Việc cưỡng chế thu hồi sẽ thực hiện ra sao?

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tài sản người khác trên đất có đúng luật hay không?

Chân thành cảm ơn!

Hà Vũ Đức (Cần Thơ)

cuong che thu hoi da e7a6
Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, đồng thời tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế (theo Khoản 3; Điểm b, Khoản 5, Điều 71 Luật Đất đai và Khoản 5, Điều 17, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai ban hành ngày 15/5/2014).

Mặt khác, khi thực hiện cưỡng chế, nếu trên đất thu hồi có tài sản thì Ban cưỡng chế phải bảo quản tài sản đó. Tuy nhiên, chi phí bảo quản tài sản sẽ do chủ sở hữu thanh toán. Việc bảo quản tài sản thực hiện theo phương án cưỡng chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến loại tài sản đó.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *