Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn được quy định như thế nào?

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang ở tọa lạc ở gần khu vực đường đê sông Thương, thuộc địa giới hành chính TP. Bắc Giang. Công trình cầu vượt qua sông Thương được khởi công đầu năm 2018. Cầu này đi qua gần nhà tôi.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trên đối với những ngôi nhà thuộc phần đất mặt cầu thì nhà tôi nằm giáp với công trình thi công. Khoảng cách từ nhà tôi tới dự án cụ thể như sau:

– Nhà tôi cách tâm cầu (vị trí chôn cọc để đặt trụ cầu) 20m

– Phía bên nhà cách mép ngoài của cầu khoảng 12m (bề rộng mặt cầu dự kiến là 15m)

– Điểm đặt trụ cầu vượt vuông góc với nhà tôi (về sau cầu sẽ cao hơn nhà)

Công trình hiện đang được thi công với nhiều máy móc hạng nặng như máy lu, máy ủi, máy xúc, máy đầm cọc lớn… làm việc suốt ngày đêm (đến 23h), ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của gia đình tôi.

Xin luật sư cho biết, liệu nhà tôi có thuộc diện di dời giải tỏa hay không? Công trình có vi phạm hành lang an toàn thi công?Trường hợp nhà tôi không thuộc diện giải tỏa thì có được Nhà nước hỗ trợ đền bù về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi do công trình gây ra?

Chân thành cảm ơn!

(phuongfefa@…)

dat xay dung cong tr 3c1f
Quy định về đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn?

Trả lời:

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013, trong đó có đề cập tới vấn đề đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn. Cụ thể như sau:

“Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

2. Căn cứ quy định về phạm vi của hành lang bảo vệ công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi có công trình xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thể và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình phê duyệt; đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình biết để phối hợp bảo vệ hành lang an toàn công trình.

3. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để quản lý.

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.

5. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn công trình xử lý.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm sau:

a) Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc công bố mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình;

c) Trường hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình tại địa phương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải liên đới chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

7. Việc sử dụng đất tạm thời để thi công công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn do đơn vị thi công và người sử dụng đất thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì hành lang bảo vệ an toàn để thi công công trình công cộng do tổ chức trực tiếp quản lý công trình phối hợp cùng UBND nơi có công trình có trách nhiệm xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang này và trình UBND cấp tỉnh nơi có công trình phê duyệt. Nếu hoạt động của công trình gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người sử dụng đất, cơ quan chức năng quản lý nhà nước đối với công trình có trách nhiệm thẩm định mức độ ảnh hưởng. Trong trường hợp phải thu hồi đất thì đề nghị UBND cấp có thẩm quyền quyết định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *