Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh:DJAWA Photo: “La Rose NoirE 2B”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 195 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 2.70GB
Kích cỡ ảnh: 5760×8640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‍Xem Thêm:

MyGirl Vol.397: Zhu Ke Er (Flower朱可儿) (50 ảnh)

MyGirl Vol.398: 糯美子Mini (51 ảnh)

MyGirl Vol.400: Zhu Ke Er (Flower朱可儿) (46 ảnh)

LEAVE A REPLY