Giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm những gì?

Hỏi: Những loại giấy tờ cụ thể về quyền sử dụng đất? Hợp đồng đầu tư dự án có sử dụng đất hay quyết định giao đất để làm dự án nhà ở có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không?

Xin cảm ơn!

Đặng Ngọc Nam (Thừa Thiên Huế)

giay to quyen su dun 47a3
Theo Luật Đất đai năm 2013, quyết định giao đất để làm dự án nhà ở là một loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trả lời:

Liên quan tới khái niệm giấy tờ về quyền sử dụng đất, hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể. Vậy nhưng, quy định cụ thể của từng điều luật tại Luật Đất đai năm 2013 cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành có nêu tên đến những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất như: các giấy tờ quy định tại Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; các giấy tờ liên quan đến những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 99, Luật Đất đai năm 2013; các giấy tờ tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013…

Đối với các hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư phải được xem xét cụ thể mới xác định được có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không.

Trong khi đó, quyết định giao đất để làm dự án nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 là một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Tổng cục Quản lý đất đai
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *