Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

Sẽ là một thiết kế thông minh và đầy năng lượng khi bạn sử dụng kính để chia các không gian nội thất trong một ngôi nhà, qua lớp kính trong suốt không gian như được mở rộng thêm nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư

47e8bc8bcdfdcce1e6b0081b7e9fcbf0 Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

6550dbcad4e77f1d2902e6e09f624f23 Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

c6e963878e28268858c0da532cac873e Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

ebf40177f17f9303a53c082edeeb2753 Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

9efbbbdd7fca6e91b919769fea3be1d1 Ngôi nhà thêm sáng với không gian nội thất bằng kính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *