Kết cục là một khối nhà 2 tầng hoàn hảo cả...
Chủ nhân ngôi nhà không có nhu cầu giao tiếp? Thực...
Với 25m2 (mặt tiền 2,5m, chiều sâu 10m) là một bài...
Để đánh dấu được với thời gian dấu ấn của công...
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đau đớn và biến...