Quy định về giảm, miễn tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ

Hỏi: Tôi mua căn nhà rộng 130,3m2 trên đường Âu Cơ (Quảng An, Hà Nội) vào năm 1994. Đến năm 2003, TP. Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận 61,6m2 cho mảnh đất tôi mua.

Bố tôi là liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ, mẹ tôi vẫn còn sống và hồ sơ liệt sĩ để ở Nam Định. Vậy xin hỏi, tôi có được miễn giảm một lần 70% thuế đất hay không? Nếu được, tôi cần làm những thủ tục nào?

Trân trọng cảm ơn!

(tranduong59@…, Nghĩa Hưng, Nam Định)

mien giam tien su du 13f5
Quy định về miễn, giảm tiền sử đụng đất cho thân nhân liệt sĩ?

Trả lời:

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở được quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định 117/2007/QĐ-TTg. Đồng thời, việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở được nêu rõ tại Điều 3, Quyết định số 20/2000/qđ-ttg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày ngày 3/2/2000.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Pháp lệnh Ưu đãi, người có công với cách mạng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21-40%, người hưởng chính sách như thương binh; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Bằng “Có công với nước” hoặc Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Bằng “Có công với nước” hoặc Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” sẽ được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Khoản 1, Điều 14, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005 quy định thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” gồm: Mẹ đẻ, cha đẻ; chồng hoặc vợ; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi nhỏ.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì bạn thuộc đối tượng được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất.

Hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được giảm, miễn tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực);
– Đơn đề nghị được giảm, miễn tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ lý do giảm, miễn và diện tích;
– Đối với trường hợp người có công với cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được giảm, miễn tiền sử dụng đất được hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 13 và Khoản 2, Điều 14, Thông tư này.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn nộp tại cơ quan tài nguyên – môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *