Sau khi công bố quy hoạch chi tiết, có được chuyển mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất?

Hỏi: Xin được hỏi, người sử dụng đất có được phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tách thửa đất hay không sau khi đã có quy hoạch chi tiết?

chuyen muc dich su d ed40
Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất được quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 2013, việc sử dụng đất phải tuân theo nguyên tắc “đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Mặt khác, Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất.

Trong khi đó, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất được quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, Điều 170, Luật này nêu rõ:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *