Thắc mắc về thủ tục, trình tự tách thửa đất

Hỏi: Tôi có lô đất rộng 230m2, trong đó thổ cư là 200m2 và đã có nhà cấp 4 diện tích 42m2 trên đất này. Nay vợ chồng tôi ly hôn, tự thỏa thuận tách làm hai thửa đất.

Cụ thể, mảnh đất không có nhà rộng 100m2 (trong đó thổ cư là 90m2), bề ngang 5,6m. Mảnh đất có nhà rộng 130m2, bề ngang 11m, thổ cư 110m2. 

Vậy xin hỏi luật sư, chúng tôi có thể tách lô đất như trên hay không? Thủ tục tách thửa ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(camgiang.nguyen2606@…)

tach thua dat a5cb
Thủ tục thực hiện tách thửa đất được quy định tại Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Vì bạn không cung cấp thông tin về địa chỉ của lô đất nên luật sư tư vấn như sau:

UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng phát triển, quỹ đất của từng địa phương để có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa phù hợp đối với từng loại đất. Vì thế, chủ sử dụng đất cần tìm hiểu quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa với đất thổ cư.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin tách thửa như sau:

“11. Hồ sơ nộp khi thực hiện Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất: 

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.” 

Theo đó, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; đơn đề nghị hợp thửa hoặc tách thửa theo mẫu. Sau đó, bạn nộp hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định cụ thể về thủ tục thực hiện tách thửa đất:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Điều 40, Nghị Định 01/2017/NĐ-CP. Cụ thể: 

“đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày”.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *