Trước khi xin cấp sổ đỏ có được tách thửa đất?

Hỏi: Khoản 11, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục hợp thửa hoặc tác thửa đất gồm: Đơn đề nghị hợp thửa hoặc tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo tôi, quy định trên có nghĩa là việc thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận song hiện tại chưa được cấp thì không được tách thửa. Vậy xin hỏi, quy định này căn cứ vào cơ sở pháp lý nào?

Xin cảm ơn!

Văn Thuấn (Hà Nội)

tach thua truoc khi 051f
Việc tách thửa đất thành các phần để xin cấp Giấy chứng nhận với thửa đất chưa được cấp sổ là không có sơ sở để thực hiện. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Đối với những câu hỏi liên quan tới việc tách thửa đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định rõ: “chỉ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất mới có đầy đủ các quyền năng của người sử dụng đất, trong đó có các quyền chung theo quy định tại Điều 166 của Luật Đất đai và các quyền liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (xuất hiện các nhu cầu về chia tách thửa đất)”.

Theo các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, việc tách thửa đất thành các phần để xin cấp Giấy chứng nhận với thửa đất chưa được cấp sổ là không có sơ sở để thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *