Việt kiều có được mua nhà tại Việt Nam hay không?

Hỏi: Hiện tôi muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở tại Tp.HCM từ một người Việt Nam (tài sản không thuộc dự án nhà ở thương mại). Tôi là người Việt định cư ở nước ngoài.

Đồng thời, tôi muốn vay ngân hàng ở Việt Nam để mua nhà. Bên chuyển nhượng đã thuê dịch vụ bảo đảm cho tôi mua cũng như thế chấp chính quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở này.

Xin hỏi, tôi có thuộc diện được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở như trên không? Liệu tôi có được thế chấp bằng chính quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở này hay không?

Chân thành cảm ơn!

(Nguyễn Văn Nam)

viet kieu mua nha 0103
Theo quy định của pháp luật hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Nội dung các Điều 159, 160, 161 và 162 của Luật Nhà ở năm 2014 nêu rõ, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Mặt khác, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 169, Luật Đất đai, hình thức được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở là thuê mua, mua, nhận thừa kế, tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Đối với căn nhà không thuộc các dự án phát triển nhà ở thì chỉ được sở hữu theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở.

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 186, Luật Đất đai, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Cùng với đó, họ được thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *